Nye medier

Matkriser, og hvordan de b?r kommuniseres

Matkriser, og hvordan de b?r kommuniseres
29-04-2014 11:03 Nofima Det trengs mer kunnskap om hvordan matkriser best kan kommuniseres. Det gjelder enten de kommer i form av matb?rne sykdomsutbrudd eller matskandaler, som fjor?rets hestekj?ttskandale. N? settes det i gang et forskningsprosjekt der hovedm?let er ? gi retningslinjer for best mulig risikokommunikasjon under en matkrise.

? I krisesituasjoner, som for eksempel under hestekj?ttskandalen, ble forbrukerne sjokkert, n?ringsmiddelindustrien rystet og mattrygghetsmyndighetene var usikre p? hvordan de skulle reagere. Krisekommunikasjon har v?rt et underprioritert omr?de. Det ?nsker vi ? endre p?, sier prosjektleder og seniorforsker Nina Veflen Olsen i matforskningsinstituttet Nofima.
Hun legger til at kommunikasjon med forbrukere er en av de viktigste faktorene for effektiv h?ndtering og kontroll ved matb?rne sykdomsutbrudd eller matskandaler.
Konkrete kommunikasjonsretningslinjer
Mer kunnskap om h?ndtering av matkriser kan p?virke b?de b?rekraften og verdiskapningen i matindustrien. En krise kan f?re til store ?konomiske utlegg i seg selv, men blir krisen i tillegg d?rlig h?ndtert, kan den skape stor mistillit blant forbrukerne.
Per i dag finnes det kun generelle anbefalinger for krisekommunikasjon p? matomr?det. Mange studier p? utviklingen av helsetrusler har enten v?rt begrenset til individuelle oppfatninger av risiko eller hvilke institusjonelle tiltak som har blitt iverksatt som respons til slik risiko.
Prosjektet vil utvikle et omfattende rammeverk for forst?else av:
a) forbrukeroppfatninger om mattrygghet
b) hvordan oppfatninger endres ved krisesituasjoner
c) hvordan denne informasjonen kan brukes i en kunnskapsbasert tiln?rming til risiko- og krisekommunikasjon.
I tillegg til ? informere s? vel myndigheter som matprodusenter om den mest effektive m?te ? kommunisere med forbrukere under en matkrise, vil relevante kommunikasjonsverkt?y og -strategier tas frem.
Fakta om prosjektetProsjektet Matkriser: Forbrukeroppfatninger, risikokommunikasjon og kriseh?ndtering er et tre ?rig prosjekt som ledes av Nofima ved prosjektleder og seniorforsker Nina Veflen Olsen. ?vrige deltakere i prosjektet er ?rhus universitet (AU Cognition and Behaviour Lab), Handelsh?yskolen BI og Norsk Senter for Bygdeforskning. En post.doc-stilling er knyttet til prosjektet. Prosjektet er finansiert av BION?R programmet ved Norges forskningsr?d.

A to już wiesz?  Nytt YouTube-studio i Nydalen

Om Nofima
Matforskningsinstituttet Nofima driver forskning og utvikling for akvakulturn?ringen, fiskerin?ringen og matindustrien.
Instituttet har om lag 380 ansatte og en ?rlig omsetning p? rundt 530 millioner kroner.
Nofima AS har hovedkontor i Troms?, og forskningsvirksomhet p? Aver?y, i Bergen, Stavanger, Sunndals?ra, Troms? og p? ?s.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy